Displaying 1 - 4 of 4
Operations
Goodman, Seth; BenYishay, Ariel; Lv, Zhonghui; Runfola, Daniel. 2019. GeoQuery: Integrating HPC systems and public web-based geospatial data tools. [Computers & Geosciences] . 122: 103-112 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cageo.2018.10.009
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v3
gpw-v4
groads
(Journal Article)
export
Gui, Ke; Che, Huizheng; Wang, Yaqiang; Wang, Hong; Zhang, Lei; Zhao, Hujia; Zheng, Yu; Sun, Tianze; Zhang, Xiaoye. 2019. Satellite-derived PM2.5 concentration trends over Eastern China from 1998 to 2016: Relationships to emissions and meteorological parameters. [Environmental Pollution] . 247: 1125-1133 DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.01.056
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v3
gpw-v4
(Journal Article)
export
Huang, Jianping; Yu, Haipeng; Guan, Xiaodan; Wang, Guoyin; Guo, Ruixia. 2015. Accelerated dryland expansion under climate change. [Nature Climate Change] . DOI: https://doi.org/10.1038/nclimate2837
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v3
sdp
(Journal Article)
export
Bengtsson, Magnus; Shen, Yanjun; Oki, Taikan. 2006. A SRES-based gridded global population dataset for 1990–2100. [Population and Environment] . 28(2): 113-131 DOI: https://doi.org/10.1007/s11111-007-0035-8
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v3
sdp
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML