Displaying 1 - 2 of 2
Operations
Li, Wanxin; Mauerhofer, Volker. 2016. Behavioral patterns of environmental performance evaluation programs. [Journal of Environmental Management] . 182: 429-435 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.07.085
SEDAC Data Collection(s):
epi
esi
(Journal Article)
export
Zhang, Xiaohong; Wang, Yanqing; Qi, Yan; Wu, Jun; Liao, Wenjie; Shui, Wei; Zhang, Yanzong; Deng, Shihuai; Peng, Hong; Yu, Xiaoyu; Qi, Hui. 2016. Evaluating the trends of China's ecological civilization construction using a novel indicator system. [Journal of Cleaner Production] . 133: 910-923 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.034
SEDAC Data Collection(s):
epi
esi
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML