Displaying 41 - 42 of 42
Operations
Woodhall, Dana M.; Wiegand, Ryan E.; Wellman, Michael; Matey, Elizabeth; Abudho, Bernard; Karanja, Diana M. S.; Mwinzi, Pauline M. N.; Montgomery, Susan P.; Secor, W. Evan. 2013. Use of geospatial modeling to predict Schistosoma mansoni prevalence in Nyanza Province, Kenya. [PLoS ONE] . 8(8): e71635 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071635
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
Xiao, Hong; Lin, Xiaoling; Gao, Lidong; Huang, Cunrui; Tian, Huaiyu; Li, Na; Qin, Jianxin; Zhu, Peijuan; Chen, Biyun; Zhang, Xixing; Zhao, Jian. 2013. Ecology and geography of hemorrhagic fever with renal syndrome in Changsha, China. [BMC Infectious Diseases] . 13(1): 305-315 DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2334-13-305
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export

Pages

Export results as CSVXML