Displaying 291 - 292 of 292
Operations
Zhu, Ge; Hu, Wenhao; Liu, Yifan; Cao, Jing; Ma, Zongwei; Deng, Yu; Sabel, Clive E.; Wang, Haikun. 2019. Health burdens of ambient PM2.5 pollution across Chinese cities during 2006–2015. [Journal of Environmental Management] . 243: 250-256 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.04.119
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v4
(Journal Article)
export
Zhu, Yijing; Zhan, Yu; Wang, Bin; Li, Zhi; Qin, Yuanqing; Zhang, Kaishan. 2019. Spatiotemporally mapping of the relationship between NO2 pollution and urbanization for a megacity in Southwest China during 2005–2016. [Chemosphere] . 220: 155-162 DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.12.095
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
gpw-v4
(Journal Article)
export

Pages

Export results as CSVXML