Displaying 1 - 2 of 2
Operations
Liu, Junguo; Zhao, Dandan; Mao, Ganquan; Cui, Wenhui; Chen, He; Yang, Hong. 2020. Environmental sustainability of water footprint in mainland China. [Geography and Sustainability] . 1(1): 8-17 DOI: https://doi.org/10.1016/j.geosus.2020.02.002
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
aglands
(Journal Article)
export
Huang, Tao; Tian, Chongguo; Zhang, Kai; Gao, Hong; Li, Yi-Fan; Ma, Jianmin. 2015. Gridded atmospheric emission inventory of 2,3,7,8-TCDD in China. [Atmospheric Environment] . 108: 41-48 DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.02.070
Uses Remote Sensing: yes
SEDAC Data Collection(s):
aglands
gpw-v3
(Journal Article)
export
Export results as CSVXML