Displaying 21 - 22 of 22
Operations
Zhao, Zhengxue; Jin, Baocheng; Zhou, Zhengxiang; Yang, Lin; Long, Jiankun; Chen, Xiangsheng. 2020. Determinants of Delphacidae richness and endemism in China. [Ecological Entomology] . 45(6): 1396-1407 DOI: https://doi.org/10.1111/een.12924
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export
Zhu, Bowei; Wang, Bin; Zou, Boyan; Xu, Yu; Yang, Biao; Yang, Nan; Ran, Jianghong. 2020. Assessment of habitat suitability of a high-mountain Galliform species, Buff-throated Partridge (Tetraophasis szechenyii). [Global Ecology and Conservation] . 24: e01230 DOI: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01230
SEDAC Data Collection(s):
(Journal Article)
export

Pages

Export results as CSVXML